Zoneterapeut Uddannelse

Ud over min klinik driver jeg zoneterapeutskolen Dit Alternativ sammen med Christian Slot. Skolen er beliggende i Overgade 14, gården til højre, 5000 Odense C. Skolen uddanner zoneterapeuter efter østens principper.

Se mere på skolens hjemmeside www.ditalternativ.com.

Efteruddannelse

Jeg afholder kurser i efteruddannelse af zoneterapeuter og akupunktører. Kurset i massage og stræk er et modul af Erhvervszoneterapeut uddannelsen. Kurset kan tages alene eller sammen med de 4 andre moduler i EZ – se mere om det samlede koncept på www.erhvervszoneterapeut.dk.

Kursus i massage og stræk

Modulet består af 40 lektioner. Kurset er rettet mod dig, der er behandler og som har den grundlæggende viden om kroppen. Det er opbygget så teori og praktik forenes, så du allerede efter første gang har redskaber, du kan gå hjem på klinikken og bruge. Efter endt forløb vil du være i stand til at bruge massage som et supplement til din nuværende behandlingsform. Du trænes i forståelsen for udviklingen af, samt behandlingen af diverse lidelser i bevægeapparatet. Diverse muskelgrupper, greb, teknikker m.m. gennemgås og indøves.
Kompendium udleveres.

Categories: Artikler om Uddannelse, Artikler om Zoneterapi | Comments Off